Wat is het verschil tussen een burn-outcoach en een psycholoog?

Gepubliceerd op 21 februari 2022 om 12:57

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een coach?

Als je een burn-out hebt, is één ding zeker: je laat je best begeleiden door een professional. Dan kan herstel sneller plaatsvinden. Zo’n professional kan zowel een coach zijn als een psycholoog. Vaak stellen mensen me de vraag of ze met hun klachten nu best naar een burn-outcoach gaan, of naar een psycholoog. Het antwoord daarop is niet zo eenduidig. Zowel een coach als een psycholoog werken immers samen met hun cliënten toe naar verandering en verbetering van de levenssituatie. Er zijn echter ook verschillen tussen beide beroepsgroepen. Het zijn deze verschillen die kunnen maken dat de ene persoon beter geholpen is bij een coach en de andere beter bij een psycholoog.

 

Een eerste verschil ligt op het vlak van hun opleiding. Een psycholoog heeft een langdurige universitaire opleiding gevolgd in de psychologie om zijn of haar beroep te kunnen uitvoeren. Niet alle psychologen zijn echter ook therapeuten. Binnen de psychologie bestaan er immers verschillende richtingen : arbeids- en organisatiepsychologie, schoolpsychologie, theoretische en onderzoekspsychologie, en klinische en gezondheidspsychologie. Het zijn vooral de personen uit deze laatste groep die zijn opgeleid om mensen te behandelen met psychologische problemen zoals een depressie of een verslavingsproblematiek, hechtingsproblemen, trauma,… Vaak hebben deze klinisch psychologen ook nog een (of meerdere) bijkomende therapie-opleiding(en) gevolgd. De titel van “klinisch psycholoog” is wettelijk beschermd. Dat betekent dat een psycholoog moet erkend zijn door de Psychologencommissie om zich klinisch psycholoog te mogen noemen. Psychologen zijn ook verplicht zich te registreren bij de Federale overheid en krijgen dan een visumnummer.

De opleiding tot coach gaat minder ver dan een psychologiestudie, maar dat wil niet zeggen dat een coach je niet ten volle kan helpen. Vaak is het zo dat een coach ook een ervaringsdeskundige is en dus kan helpen vanuit twee invalshoeken: vanuit de theoretische kennis uit zijn of haar opleiding én vanuit de eigen ervaring. Het beroep van coach is in België tot op vandaag niet wettelijk beschermd. Iedereen kan zich dus in feite zo noemen, ook mensen die geen werkervaring in de sector hebben. Het is daarom belangrijk alert te zijn en te kijken of een coach een degelijke opleiding heeft genoten en erkend is. Er bestaan immers vele opleidingen die mensen vormen tot een goede coach. Ook wordt er op Belgisch en Europees niveau gewerkt aan een officiële erkenning van het beroep. 

 

Een tweede verschil tussen een psycholoog en een coach gaat over het al dan niet werken met psychische aandoeningen of met onderliggend trauma. Wanneer je denkt dat je te kampen hebt met bijvoorbeeld een depressie of met trauma, dan raad ik je aan om naar een psycholoog te stappen. Als je ook nog burn-out hebt, dan is het uiteraard het beste om een psycholoog te zoeken die gespecialiseerd is in burn-out.

Speelt er geen onderliggende psychische aandoening of geen trauma, dan kan je ook (/beter) bij een coach terecht. Wanneer een coach tijdens de begeleiding merkt dat er onder de burn-out toch sprake is van een psychische problematiek, zal hij of zij je voor dat deel doorverwijzen naar een psycholoog. De werkwijzen van een coach en een psycholoog zijn meestal gelijklopend, doch afhankelijk van de genoten opleiding: er wordt meestal vertrokken vanuit het gesprek, maar beide kunnen werken met bepaalde oefeningen of technieken. Ik heb zo in mijn verschillende coachopleidingen geleerd om -met technieken, oefeningen en formats- tot een bepaald doel of resultaat te komen.

 

Omdat het op zich soms moeilijk is om te bepalen bij wie je best geholpen wordt, neemt men vaak de draagkracht van de persoon als criterium. Het is verstandiger om een psycholoog op te zoeken als je weinig tot geen draagkracht meer hebt om met de moeilijke situatie of met gebeurtenissen uit het verleden om te gaan. Als je wel nog genoeg draagkracht hebt en vooral op zoek bent naar richting en inzicht om je leven over een andere boeg te gooien, kan je best of even goed geholpen worden bij een coach. Voor mensen die weinig tot geen draagkracht meer hebben en die naast psychosociale begeleiding ook met medicatie gebaat zouden zijn, is een psychiater aangewezen (d.i. een arts gespecialiseerd in psychische ziekten).

 

Er hangt soms nog wel een taboe rond het opzoeken van een therapeut, psycholoog of coach. Eigenlijk is het niet nodig om je te schamen wanneer je hulp zoekt. Al deze mensen zijn er om je te helpen en begeleiden, zodat jij een meer gebalanceerd leven kan leiden. De stap durven zetten naar hulp is de juiste stap en een moedige stap en duidt op een krachtbron in jezelf. De groei zit altijd in jezelf en het is een coach of therapeut die je hiermee vooruit helpt met een blik naar de toekomst. 

 

Weet je echt niet wie je nu als hulpverlener moet kiezen, praat er dan over met je huisarts of plan een intakegesprek met beide partijen en vergelijk. Kijk waar jij je het beste bij voelt. Een klik moet er wel zijn, dan werkt de begeleiding ook beter.

Er zijn ook verschillen tussen België en Nederland in behandeling. Vaak wordt er in Nederland een psycholoog aangeduid vanuit de onderneming. Weet dat je ook in dit geval steeds de keuze hebt om te werken met een coach of psycholoog gespecialiseerd in burn-out. Uiteindelijk is het jouw leven. Kies waar jij het beste mee gebaat bent en praat erover, desnoods met je werkgever.

 

Als burn-outcoach kan ik jou ook vanuit andere invalshoeken begeleiden zoals lifecoaching, loopbaancoaching,… . Ik kijk met jou naar een aantal fundamentele patronen die je wil veranderen, zodat jij terug naar een leven kan met meer levenskracht en meer energie. Wil je weten wat de trajecten uit mijn aanbod inhouden, kijk dan zeker eens rond op de website.

 

Wanneer we in onze coachinggesprekken toch vaststellen dat er onderliggend sprake is van een psychische aandoening of van trauma, dan verwijs ik je door naar de psycholoog met wie ik samenwerk. Het is ook op deze manier dat dit blogartikel tot stand kwam.

 

Het belangrijkste dat ik jou in dit artikel wil meegeven is dit: als je begeleiding nodig hebt, kies je geheel zelf bij wie je gaat of met wie jij de klik hebt. Maar zet de stap en laat je begeleiden! Denk niet dat je het alleen moet doen. Ik dacht dit vroeger ook, maar dat is niet zo. Een derde persoon kan je net verder helpen of duwen, waar jij zelf niet voorbij geraakt en daarin ligt het herstel. Op naar een leven met meer levenskracht!

 

Psycholoog of coach

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.