Waarom doe je best aan loopbaancoaching bij burn-out? Als ik loopbaancoaching volg, is het doel dan altijd van job veranderen?

Gepubliceerd op 12 augustus 2022 om 11:35

Neen, als je loopbaancoaching volgt, is dat niet altijd het doel op zich.

Wel is het doel dat je voor jezelf klaarheid schept en biedt over wat je sterktes en zwaktes zijn, wat je diep down echt wil, wat een job moet inhouden en wat de randvoorwaarden zijn, ook je kernwaarden komen aan bod.

 

Uiteraard kan het zijn dat het dan duidelijk wordt dat jij een olifant bent die bij een kippenren heeft gesolliciteerd en dat je dus niet op de juiste plaats zit en dus onbewust of zelfs bewust, niet gelukkig bent met je job.

 

Weet dat als je je hart, je hoofd en je buik niet op één lijn hebt, je vroeg of laat te kampen zal krijgen met kwalen of ziekten. Ons lichaam is gewoon zo’n slim ding, dat het altijd de juiste weg weet te vinden om je iets duidelijk te maken en soms is dat door ziekte.

Precies om die reden is burn-out ook onlosmakelijk verbonden met ons leven, onze job, ons dagelijkse doen. Wanneer we het leven leven dat niet bij ons past, dat in feite er eentje is omdat we ‘moeten’ of toch denken dat het zo is of vastgeroest zitten in onze gouden kooi, dan zal je lichaam vroeg of laat protesteren. Onderzoeken wijzen uit dat 95% van alle lichamelijke klachten, problemen en ziekten te wijten zijn aan opgebouwde stress of niet luisteren naar je lichaam. Ja, zelfs een been breken. De vraag is dan waarom breek je je been en net dan? Sta daar maar eens even bij stil.

 

Dus zo is het met loopbaancoaching ook. Je gaat gaan uitzoeken wat je echt diep down wil, wat wil je hart, je lichaam? Je gaat onderzoeken wat je passies zijn. Neen, bij mij leer je geen cv schrijven, dat kan je op het internet vinden, maar bij mij leer je jezelf onderzoeken wat een job moet zijn, wat zijn de randvoorwaarden zoals omgeving,… Je gaat ook met patronen aan de slag wat veel inzichten geeft. Waarom kies je bijvoorbeeld voor een bepaald soort job en om welke redenen? Wat is jouw ideaal takenpakket? Iets op korte termijn of op lange termijn? Iets met direct resultaat? Afwisselend, iets repetitief? Wat is de waarde van je diploma of hoe verteer je dat je geen diploma hebt? Het hoort er allemaal bij, bij mijn loopbaancoachingstraject.

 

Een vaak terugkerend probleem bij veel mensen die burn-out hebben of gehad hebben is dat ze:

 

  • te snel bezig zijn met de 5de fase en dus al bezig zijn met terugkeer naar hun werk of re-integratie, terwijl ze de vorige fasen niet hebben doorlopen en dus ook nog niet ten volle hebben geleerd om hun hart te volgen en hun patronen onder controle te hebben. Op deze manier blijft de burn-out smeulen op de achtergrond en belanden ze snel in een herval of in een volgende burn-out die zwaarder en dieper zal zijn. Vreselijk is dit om te aanzien en het gebeurt dagelijks!

 

  • sowieso gaan integreren op hun oude werk en zo dus een belangrijke stap overslaan naar hun verder leven toe. Weet ook dat re-integratie in dezelfde job een pak moeilijk is dan in een nieuwe job, aangezien de collega’s en verantwoordelijken je kennen als je oude persoon die geen neen kon zeggen, geen grenzen kon aangeven, altijd nog wel iets erbij nam of altijd vanuit de pleasende rol dingen deed. Echter, als je goed aan je patronen gewerkt hebt, dan ben je veranderd en dan ben je niet meer die persoon die ze menen te kennen. Zoals elke mens is het normaal als je terug in dezelfde situatie terecht komt, dat je dan sneller terug vervalt in oude patronen en vermits dat net een zwak punt is van jou, ga je dus ook heel veel meer moeite moeten doen om daar nu net in te vervallen in dezelfde en vertrouwde omgeving. Bij verandering van werk, ligt dat makkelijker, want dan zet je nieuwe lijnen uit.

 

Echter, als je dus voor jezelf ook dit hebt doorwerkt en je weet ten volle wat je wil, dan komt de keuze soms uit dat je toch naar hetzelfde werk terugkeert en dat is dan een beslissing die vanuit je hart, hoofd en buik is genomen en die heel veel meer kans heeft op slagen en dan wel om de redenen van hierboven aangegeven.

 

Mijn oproep is dan ook om eerst alle fasen te doorlopen, goed deze denkoefening te doen met jezelf en eventueel met een loopbaancoach om deze balans op te maken EN DAN PAS de keuze te gaan maken wat je wil gaan doen: terugkeren of iets nieuws.

 

Dan pas, niet eerder!

 

De zoektocht zal ook op een heel andere manier gebeuren vanuit kennis en wetendheid, dan vanuit beperking en eng denken (omdat je niet anders kan of je geen andere mogelijkheid hebt). Dit laatste is natuurlijk een beperkende overtuiging. De meeste mensen onder ons hebben wel een keuze en mogelijkheid, maar maken zichzelf enkel iets wijs of omdat ze nog in het oude gedachtenpatroon zitten dat ze moeten.

 

Dus voor alle duidelijkheid: het doel is niet om van job te veranderen.

Het doel is om uit te zoeken wat jij echt wil en echt bij je past, vanuit je hart en passie, zodanig dat je vuurtje gaat branden en je van hieruit keuzes kan maken en of dat een verandering van job inhoudt?

Dat alleen kan jij van hieruit gaan bepalen.

 

Leef je mooiste leven, laat dat vuurtje branden!

 

Heb je meer info nodig? Bekijk dan zeker het loopbaancoachingstraject eens of contacteer me.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.